Střechy na klíč Praha a okolí

Naše firma se již více než 20 let zaměřuje na tesařské, pokrývačské a klempířské práce. Nabízí tak kompletní střechy na klíč zejména v Praze a středních Čechách.

Co znamená střecha na klíč?

Kompletní střecha znamená, že postavíme nosnou konstrukci, střechu položíme a ručíme za její kvalitu a dlouhou životnost dobrým jménem firmy. Pro Vás jako naše zákazníky znamená střecha na klíč kvalitní střechu bez starostí a v dohodnutém termínuKontaktujte nás! Přijedeme, navrhneme ideální řešení a novou střechu naceníme.

Projekt – návrh nové střechy

Celý proces stavby začíná Vaší poptávkou a naším hrubým naceněním. Následuje vzájemná dohoda na finanční a technické stránce projektu. Po rámcové dohodě vypracujeme projekt. Po schválení projektu sepíšeme závaznou Smlouvu o dílo a můžeme začít s realizací střechy na klíč.

Demontáž staré krytiny a stavba krovů

Je-li potřeba, demontujeme starou krytinu a zajistíme její odvoz. Poté přichází na řadu realizace nových krovů. Krovy jsou stěžejní nosnou konstrukcí, proto na jejich odborné montáži záleží stabilita, bezpečnost i životnost střechy. Pro krovy používáme pevné a odolné dřevo z českých lesů.  V této fázi provedeme také další stavební akce, např. vyzdívku komínů.

Klempířské práce

Následují veškeré klempířské práce. Ve vlastní dílně vám rádi vyrobíme jakékoliv ozdobné prvky z mědi, titanzinku, pozinku či hliníku. Provedeme montáže okapů a celých okapových systémů, montáže svodů, oplechování komínů apod. V této fázi střechu ideálně připravíme na pokládku střešní krytiny.

Pokládka střešní krytiny

Dalším krokem je odborná pokládka střešní krytiny. Pokládáme krytinu na rovné i šikmé střechy. Společně vybereme typ střešní krytiny. Betonové tašky, pálené tašky, cementovláknité krytiny, fólie a asfaltové pásy, falcované plechové krytiny, bitumenové vlnité desky, živičné šindele aj. Nikdy neplatíte materiály, které se nepoužijí. Účtujeme jen skutečně použité množství.

Předání střechy

Dokončíme zbývající montáže doplňků, vše řádně uklidíme a zkontrolujeme. Hotovou střechu na klíč předáme investorovi včetně předávacího protokolu díla.

Kontaktujte nás, přijedeme, naceníme a domluvíme další postup. Pro představu o naší práci nahlédněte do sekce Reference. Těšíme se na oboustranně spokojenou spolupráci.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.